Software voor accountantsSoftware voor boekhoud- en accountantskantorenSoftware voor boekhouders

Accountant of the Future: IT en technologie

Accountant future toekomst

Uit gesprekken met Belgische accountants en boekhouders blijkt dat boekhoud- en accountantskantoren voor een aantal ICT-uitdagingen staan om te evolueren naar Accountancy of the Future.

Enkele uitdagingen om te evolueren naar accountant of the Future / boekhouder van de toekomst.

 

Kiezen van de juiste IT-technologieën

De bestaande dienstverlening verder optimaliseren door de juiste IT-investeringen. De introductie van digitaal documentbeheer (OCR, scanning), cloud technologie, samen op dezelfde data werken, rapporten real-time ter beschikking stellen, meer klanten ondersteunen per accountant, …

 

Cloud

Huidige IT-projecten om de voordelen van de “Cloud” te introduceren en alles in geïntegreerd te maken zijn duur, gefragmenteerd en het is niet evident om nieuwe diensten te introduceren zoals een betere gebruikersinterface voor de klant, info ter beschikking stellen op mobile toestellen, conference calls i.p.v. bezoeken ter plaatse, chatfunctionaliteit aanbieden aan uw klanten, ….

 

Veeleisende en sterk groeiende klanten

  • Het is complex om internationale klanten in 1 omgeving, in hun taal en met hun wetgeving te bedienen.
  • Eén flexibel financieel, ERP- en CRM-pakket aanbieden voor de klant. Eén pakket aan de klant aanbieden dat ze blijven gebruiken van start up (1 user) en in hun (internationale) groei volgt (meerdere landen, meerdere lokalisaties, meerdere productieplaatsen). De klant kan dus langer door het accountantskantoor bediend worden zonder een eigen financiële afdeling op te starten.
  • Rentabiliseren van marktkennis door ook nieuwe diensten aan te bieden.

 

Standaardisatie en verder professionalisering

Standaardiseren van de verschillende accountancy pakketten na overname(s). Op een doordachte manier groeien met een noodzakelijk aandacht voor bedrijfsprocessen en IT en daarbij wildgroei/versnippering van IT-systemen vermijden.

 

BoCount Dynamics

Op bovenstaande uitdagingen biedt BoCount Dynamics een antwoord. BoCount Dynamics is het platform voor boekhoud- en accountantskantoren en hun klanten.

BoCount Dynamics, is een “Business Process Outsourcing” platform en een licentiemodel waarbij:

  • Boekhoud – accountantskantoren enkel reëel verbruik in functie van het aantal users per maand als kost hebben
  • Boekhouders en accountants zich kunnen concentreren op het adviseren en samenwerken met hun klanten
  • Hun klanten het recht hebben op het gebruik van een volledig financieel en ERP-pakket Microsoft Dynamics NAV

Lees meer over BoCount Dynamics