Software voor accountantsSoftware voor boekhoud- en accountantskantorenSoftware voor boekhoudersSoftware voor de kmo

Digitale transformatie, ook voor boekhouders en accountants

Digitale transformatie

Geen enkele sector ontsnapt aan de gevolgen van de digitale revolutie, ook de financiële sector niet. Wie de toepassingsmogelijkheden onderzoekt voor zijn bedrijf, kijkt echter zelden verder dan de impact op louter klantgerichte processen. Maar ligt daar wel de grootste toegevoegde waarde van IT en digitaal? Hoe zit het dan met activiteiten in de backoffice, de kostenbesparingen en efficiëntiewinst die men op de achtergrond kan realiseren zonder dat de klant er rechtstreeks iets van merkt? Laat de echte opportuniteiten van de digitale revolutie niet aan u voorbijgaan en maak een juiste inschatting van de potentiële impact op uw ganse waardeketen.

Digitaal wordt in bedrijfsomgevingen zonder verpinken in één adem vernoemd met processen zoals e-commerce, sociale media en mobiel werken. En inderdaad, over alle sectoren heen kan de verkoop via digitale kanalen tot een omzetverhoging leiden van gemiddeld 20 procent. Onderzoek toont echter aan dat de belangrijkste voordelen van de digitale revolutie optreden waar men ze het minst verwacht.

 

Hoe de digitale transformatie leidt tot waardecreatie

Digitalisering creëert waarde voor bedrijven op vier niveaus:

  1. een betere connectiviteit
  2. het automatiseren van manuele handelingen
  3. het nemen van betere beslissingen
  4. de innovatie in producten en diensten

In de praktijk blijkt dat technologieën als Big Data, cloud platformen, mobiele toepassingen, documentbeheersystemen en workflow-oplossingen slechts selectief worden ingezet voor specifieke, vaak secundaire processen in het domein van verkoop of CRM. Indien u enkel focust op klantgerichte processen, wordt uw bedrijf bijzonder kwetsbaar voor nieuwe concurrenten die operationele verbeteringen doorgevoerd hebben doorheen hun ganse waardeketen, met betere en goedkopere producten, een snellere service en een efficiëntere administratieve afhandeling.

 

De meerwaarde van digitaal voor uw bedrijf?

Binnen uw sector wilt u als bedrijf uitpakken met uw unieke troeven. Op welke manier u nieuwe technologieën als collaboration software, cloud en mobiele toepassingen gaat inzetten, hangt daarom ook af van hoe u zich als organisatie wil onderscheiden van uw concurrenten.

Om grip te krijgen op de impact van de digitale transformatie voor uw organisatie, kan u alvast vier regels volgen:

 

1. Hoe groot is de netto meerwaarde?

Extra commerciële opportuniteiten en kostenreductie zijn twee bepalende factoren. Per product of dienst evalueert u best het potentieel van de digitaal beïnvloede verkoop, rekening houdend met de reactie van uw concurrenten. Aan de kostenkant, kijkt u best naar uw administratieve en operationele processen om het mogelijke impact van een verdere automatisering te evalueren. De som van de extra commerciële opportuniteiten en de kostenbesparingen vormen, na aftrek van uw investeringen, de netto meerwaarde die u kan halen uit verregaande digitalisering.

 

2. Stel uw prioriteiten.

Uw bedrijf kan maar een beperkt aantal transformatieprojecten binnen een bepaalde tijdspanne aan. Wees daarom selectief en bepaal waar uw hoogste rendement ligt. Laat u niet beïnvloeden door emoties of impulsieve beslissingen: maar al te vaak leiden aantrekkelijke demonstraties en showcases tot een veelvoud aan geïsoleerde initiatieven die niet door het bedrijf gedragen worden en dus tot falen gedoemd zijn.

 

3. Behoud het totaalbeeld over uw back-office processen.

Weersta aan de verleiding om plots uit te pakken met een spectaculair klantenportaal of andere vorm van nieuwe online interactie met uw klanten, indien uw processen in de achtergrond nog steeds op de oude, stroeve manier verlopen. Zo creëert u niets anders dan hoge verwachtingen en frustratie bij uw klanten. Terwijl administratie en service minstens even belangrijk voor hun tevredenheid is! Heeft u al een flexibel uitgebouwd software-systeem dat kan mee evolueren met uw bedrijf?

 

4. Doe meer met minder.

Op termijn zullen bepaalde activiteiten, producten of diensten nu eenmaal verdwijnen of gekannibaliseerd worden door digitaal te gaan. Durf ook afbouwen waar het nodig is. U zal de vrijgemaakte resources goed kunnen gebruiken voor nieuwe initiatieven. Wie weet om een bedrijf, technologie of expertise extern in te kopen indien u geen tijd heeft om de nieuwe activiteit organisch te laten groeien.

 

BoCount Dynamics: technologie voor digitale transformatie

Staat digitaal gelijk aan meer macht en transparantie voor de klant? Ongetwijfeld. Meer druk op de marges? Vaak wel. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat er minder geld zal verdiend worden. Alleen zal het anders moeten verdiend worden: door via technologie permanent uitvoerige analyses uit te voeren van het gedrag van uw klanten en van uw back-office processen, om uw producten dienstenaanbod te versterken en uw marktbereik uit te breiden.

BoCount Dynamics is onze software voor boekhouders, accountants en hun klanten. Het is een oplossing die boekhoud- en accountantskantoren en kmo’s wil ondersteunen in hun digitale transformatie:

  1. Inzetten op een betere samenwerking met collega’s en met klanten
  2. Minder manuele handelingen en meer tijd voor advies
  3. Nemen van betere beslissingen op basis van correcte real-time informatie
  4. Innovatieve software voor moderne bedrijven: mobiel beschikbaar en raadpleegbaar onderweg (cloud)

Lees meer over BoCount Dynamics voor accountantskantoren

Lees meer over BoCount Dynamics voor KMO’s

 

Bron: deze blogpost kwam tot stand in samenwerking met Lemarco