Software voor accountantsSoftware voor boekhoud- en accountantskantorenSoftware voor boekhouders

De moderne boekhouder en accountant

moderne boekhoud er en accountant

Hoe evolueert de job van boekhouder of accountant? Hoe belangrijk is investeren in IT, software en technologie voor boekhoud- en accountantskantoren?

De boekhoud- en accountantskantoren gebruiken steeds meer nieuwe technologieën met het oog op de snelheid en de relevantie van informatie alsook het advies aan hun klanten. Werkprocedures en diepgewortelde gewoontes wordt stilaan aangepast.

 

Anders denken, anders werken

De manier van werken is grondig aan het veranderen,  de erelonen en de facturatie van de gepresteerde uren staan onder druk, waardoor boekhoud- en accountantskantoren steeds meer gebruik moeten maken van verkoop- en marketingtechnieken om hun klanten te behouden of prospecten te overtuigen. De globalisering heeft de bedrijfswereld in zijn geheel ertoe verplicht de activiteiten steeds verder te internationaliseren, waardoor de boekhouders en fiscalisten zich genoodzaakt zien hun cliënten te volgen en diensten op maat aan te bieden. Daarbij moeten ze rekening houden met alsmaar complexere regelgevingen (Europese richtlijnen, Belgische federale wetgeving, regionale wetgeving, …).

 

Meer tijd voor strategisch advies

Technisch advies op boekhoudkundig en fiscaal vlak, evolueert naar advies in commercieel en financieel bedrijfsbeheer. De voornaamste opdracht bestaat erin, doorheen de cijfergegevens, deze te interpreteren om de bedrijfsleiders zo goed mogelijk te adviseren bij het nemen van essentiële beslissingen betreffende het beheer van de organisatie. Interpreteren betekent ook dat de boekhouder of accountant de bedrijfsleiding adviseert bij het nemen van strategische beslissingen, zoals al dan niet investeren, al dan niet bijkomend personeel aannemen, enzovoort. Het beroep van de finance professional wordt steeds meer een adviserend beroep en steeds minder een beroep inzake de loutere verwerking van cijfergegevens. De boekhouder/accountant heeft de opdracht om samen met zijn klant na te denken over de korte termijnstrategie, met name hoe de productiviteit te verbeteren, maar ook over de lange termijnstrategie, bijvoorbeeld hoe de omzet en de winst van de klant te verhogen.

 

Moderne technologie

Juist geïmplementeerde IT, software en technologie kan de boekhouding en factuurverwerking vergemakkelijken (e-facturatie, dematerialisatie van de documenten), tijd uitsparen om de aangiften voor te bereiden en de klanten eveneens in real time over statistieken en rapporten, laten beschikken. Een nauwere samenwerking tussen accountant/boekhouder en de klant is onmisbaar in deze tijd. Moderne IT-technoligie voorziet tools voor samenwerking,  tijdswinst en speelt in op de veranderingen van de jobinhoud van de finance professional.

 

Kies BoCount Dynamics

BoCount Dynamics is software voor boekhouders, accountants en hun klanten. BoCount Dynamics bevat boekhouding, facturatie, kantoorbeheer,… en is gebaseerd op moderne Microsoft technologie. BoCount Dynamics zet in op samenwerking en is de ideale technologie voor de moderne boekhouder of accountant.

Lees meer over BoCount Dynamics