Software voor accountantsSoftware voor boekhoud- en accountantskantorenSoftware voor boekhoudersSoftware voor de kmo

Nieuw boekhoudprogramma: kiezen voor cloud, mobiel en samenwerking

Boekhoudprogramma - cloud, mobiel en samenwerking

Hoe evolueert boekhoudsoftware? Welke boekhoudprogramma moet ik kiezen? Wat zijn de trends in boekhoudpakketten?

We gaan graag in op 3 trends die we opmerken: cloud, mobiel en samenwerking. Deze trends zorgen ervoor dat bedrijven beter samenwerken en efficiënter communiceren met klanten en andere relaties. Kortom toegevoegde waarde voor bedrijven creëren wat uiteindelijk het doel is van een IT-investering.

 

1. Kies een boekhoudprogramma dat mobiel beschikbaar is  

Mensen zijn mobiel. Ook op de werkvloer willen managers en medewerkers snel en eenvoudig toegang tot informatie via hun mobiele apparaten. Boekhoudsoftware speelt hierop in en voorziet steeds meer voor de mobiele gebruiker de juiste tools voor data-ingave en het maken van doordachte beslissingen. Veilige toegang is natuurlijk hierbij een cruciaal aspect.

 

2. Kies een online boekhoudprogramma (cloud)

Boekhoudsoftware kan steeds vlotter worden aangeboden via het internet (cloud, software as a service). De installatie moet dan niet gebeuren op de eigen server. De cloud biedt u de mogelijkheid om ook uw boekhoudoplossing te laten meegroeien met uw bedrijf of om uit te breiden met nieuwe functionaliteiten. Internetboekhouden wordt meestal op abonnementsbasis aangeboden, waardoor initiële investeringen veel lager zijn en de kosten worden verdeeld over de hele gebruiksperiode. Ook de zorgen van onderhoud en back-up procedures verplaatsen zich naar de leverancier.

 

3. Kies een boekhoudprogramma dat inzet op samenwerking 

Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram, Twitter en andere sociale media hebben een grote impact op de maatschappij en op het leven van mensen. Ook leveranciers van boekhoudsystemen maken een grote investering om bij te blijven met de sociale revolutie die doorheen het (bedrijfs)leven trekt. Het verwerven van sociale media kenmerken en functionaliteiten binnen softwarepakketten is een stijgende trend.

Sociale media concepten worden geïntegreerd in boekhoudprogramma’s:

  • Collaboration: samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken waarbij wordt ingezet op kennisdeling, creativiteit en snelheid.
  • Content sharing: delen van inhoud en informatie naar de revelante doelgroepen.
  • Cross channel communication: gebruik maken van een online en offline mix van communicatiekanalen om de boodschap en het aanbod van uw bedrijf te verspreiden zowel intern als extern.
  • Social analytics: de impact, het bereik en effectiviteit van sociale meten in de juiste context.
  • Social data: data van klanten verkregen via sociale media en interacties zullen door ganse de bedrijfsketen worden ingezet.

Sociale en mobiele technologieën integreren in boekhoudsystemen biedt de jongere generatie, die opgegroeid zijn met sociale media en mobiele apparaten, ook de mogelijkheid om te werken met hedendaagse technologie en zo hun volle potentieel te benutten.

BoCount Dynamics is ons boekhoudprogramma voor boekhouders, accountants en hun klanten. BoCount Dynamics is mobiel beschikbaar voor tablet en smartphone, online toegankelijk en zet in op samenwerking en digitalisering.

Lees meer over BoCount Dynamics als boekhoudprogramma